Monografie

Momentálně připravujeme recenzované odborné knihy (monografie) z oblasti zemědělství a lesnictví včetně environmentálních věd, kvality zemědělské produkce, zemědělského a biologického inženýrství, zahradnictví, trávníkářství, potravinářství, rozvoje venkova, ekonomie, informatiky, managementu a dalších podobných oborů. Odbornou kvalitu recenzovaných knih garantuje vědecká redakce nakladatelství ČSVIZ.