Nejčastěji kladené dotazy

FAQ

Mohu ve Vašem nakladatelství vydat knihu zaměřenou i na jinou oblast než zemědělství?

Ano, je to možné. Vydáváme knihy z oblasti zemědělství a lesnictví včetně environmentálních věd, kvality zemědělské produkce, zemědělského a biologického inženýrství, zahradnictví, trávníkářství, potravinářství, rozvoje venkova, ekonomie, informatiky, managementu a dalších podobných oborů.

Je možné vydat například knihu zabývající se pouze managementem?

Ano, je to možné. Ovšem v případě, že chcete vydat odbornou knihu splňující požadavky Metodiky RVVI, je nutné, aby kniha byla v kontextu živých věd (zemědělství, lesnictví apod.). Obecně lze konstatovat, že například odborná kniha o managementu, která se dotýká i managementu zemědělských podniků, je v pořádku a je možné ji vydat. Je nutné také zdůraznit, že to zda bude odborná kniha vydána je plně v kompetenci vědecké redakce nakladatelství.

Vydává Vaše nakladatelství i tištěné knihy?

Bohužel, momentálně není možné vydat tištěnou knihu. Vydáváme pouze knihy v elektronickém formátu PDF, ePub a Mobi.

Mají knihy přiděleno ISBN?

Ano, knihy mají předěleno ISBN a splňují všechny formální náležitosti.

Co je to odborná kniha?

Odbornou knihou je např. monografie, vědecky zpracovaná encyklopedie a lexikon, kritická edice pramenů, vědecky koncipovaný jazykový slovník a odborný výkladový slovník apod. Ostatní tituly vydávané nakladatelstvím mimo okruh recenzovaných odborných knih nepodléhají schvalování vědeckou redakcí a její činnosti se nijak nedotýkají.

Je možné vydat i jiné knihy než odborné?

Ano, vydáváme i populárně naučné a odborné knihy, učebnice nebo skripta.

Kolik musí mít odborná kniha posudků?

Minimálním požadavkem dle Metodiky RVVI je jeden posudek od nezávislého recenzenta (z jiného než autorova pracoviště). Nakladatelství obvykle nechává zpracovávat dva nezávislé posudky.

Recenzní řízení je v kompetenci autora nebo nakladatelství?

Není nutné ze strany autora řešit recenzní řízení. Vědecká redakce může navrhovat recenzenty připravovaných odborných monografií, případně schvalovat recenzenty navržené nakladatelstvím nebo samotným autorem předloženého titulu. Nakladatelství následně osloví schválené recenzenty a požádá je o vypracování odborných recenzí.

Mohu si vydanou knihu sám prodávat?

Ano, je to možné. Všechny podmínky lze dohodnout individuálně v licenčním ujednání.