Vědecká redakce

Vědecká redakce nakladatelství ČSVIZ je poradním orgánem nakladatelství při vydávání recenzovaných odborných knih. Nakladatelství ČSVIZ zřídilo vědeckou redakci, aby došlo k naplnění Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (Úřadu vlády ČR, čj. 1417/2013-RVV).

Zaručujeme nezávislé a transparentní hodnocení vašich publikací. Vědecká redakce garantuje odbornost a kvalitu textů, jež mají být vydány nakladatelstvím jako recenzované odborné knihy. Členy vědecké redakce jsou zejména osoby s vědeckou hodností docent nebo profesor, případně další osoby uznávané jako specialisté ve svém oboru s hodností Ph.D. nebo CSc. Všechny odborné knihy schválené vědeckou redakcí jsou v tiráži označené doložkou: „Vydání této odborné knihy doporučila vědecká redakce nakladatelství ČSVIZ“.

Členové vědecké redakce:

Prof. ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra architektury

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
Agronomická fakulta
Ústav výživy zvířat a pícninářství

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta stavební
Katedra urbanismu a územního plánování

doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra ekonomiky

doc. Ing. Václav Vostrovský, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra informačního inženýrství

RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra zahradní a krajinné architektury

doc. Ing. Katarina Stachová, Ph.D.
Vysoká škola ekonomie a managementu ve veřejné správě Bratislava
Katedra managementu

prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, Ph.D. MBA
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Katedra manažmentu

Ing. Hana Urbancová, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně ekonomická fakulta
Katedra řízení

Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.
Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha
Prorektorka pro pedagogickou a výzkumnou činnost

 

Statut vědecké redakce nakladatelství ČSVIZ