O nás

Hlavním cílem společnosti je rozvoj vzdělání a inovací v agrárním sektoru (na venkově, v zemědělství, lesnictví, vodohospodářství, životním prostředí, potravinářství a zpracovatelském průmyslu) za účelem posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace systémů vzdělávání a podpory výzkumu.

Hlavní činnosti společnosti jsou zejména:

  • Podpora vzdělávání pracovníků v agrárním sektoru prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií (ICT).
  • Posilování interdisciplinarity pracovníků v agrárním sektoru a jejich užší spolupráce v praxi i ve vědě a výzkumu, a to na úrovni oborové i mezioborové.
  • Podpora transferu vědeckých a odborných znalostí v agrárním sektoru pro posílení rozvoje inovací (tzv. agroenviroinovací).
  • Organizování školení, seminářů, konferencí a workshopů.
  • Vytváření prostoru členům sdružení pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti agrárního sektoru.
  • Vykonávání výzkumné, poradenské a konzultační činnosti v agrárním sektoru.
  • Koordinace a prohlubování spolupráce s organizacemi soukromého, neziskového a akademického sektoru.
  • Podpora rozvoje a obnovy venkovských regionů prostřednictvím transferu znalostí a technologií.