Nakladatelství

Nakladatelství ČSVIZ se zaměřuje na vydávání recenzovaných elektronických odborných knih z oblasti zemědělství a lesnictví včetně environmentálních věd, kvality zemědělské produkce, zemědělského a biologického inženýrství, zahradnictví, trávníkářství, potravinářství, rozvoje venkova, ekonomie, informatiky, managementu a dalších podobných oborů. Odbornou kvalitu recenzovaných knih garantuje vědecká redakce nakladatelství ČSVIZ. Jako odborné knihy vydáváme i rigorózní práce, které byly obhájeny při rigorózní zkoušce a zároveň doporučeny školitelem autora k vydání. Zaměřujeme se také na nerecenzované publikace, odborné texty vědeckého a populárně naučného charakteru, učebnice a skripta.

Hlavním smyslem nakladatelství je efektivní podpora transferu vědeckých a odborných znalostí v agrárním sektoru a v živých vědách. Proto jsou všechny publikace vydávány v elektronickém formátu PDF, ePUB a mobi, tak aby byly náklady na publikace co nejnižší a bylo tak umožněno šířit vědecké a odborné texty co nejširší skupině autorů. Snažíme se tedy minimalizovat náklady i ve smyslu ekonomickém a být tak nakladatelstvím přátelským k autorům.

Vydání odborné knihy je s naším nakladatelstvím velmi jednoduché. Zajistíme veškeré služby spojené s vydáním knihy (náležitosti knižní publikace dle požadavků Metodiky RVVI, jazykové korektury, grafické návrhy).

Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím formuláře zde.