Pro autory

Chcete vydat odbornou publikaci, která splňuje podmínky Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje? Naše vydavatelství s vědeckou redakcí Vám pomůže. Postup je následující:

 • 01. Předložení záměru vydat publikaci

  Autor předloží nakladatelství informace o připravovaném rukopise (pracovní název díla, stručnou anotaci nebo alternativně část rozpracovaného rukopisu), dále informace o sobě jako autorovi a případně navrhne jména recenzentů. Čti více

 • 02. Předložení rukopisu

  Je-li publikace nakladatelstvím doporučena k vydání, předá autor nakladateli dokončený rukopis díla. Čti více

 • 03. Sepsání licenční smlouvy

  Mezi autorem a nakladatelstvím je ujednána individuální licenční smlouva. Jsme nakladatelství neziskové, proto nabízíme možnost vydat elektronickou knihu na náklady autora a ponechat tak veškerá práva na stráně autora. Čti více

 • 04. Posouzení rukopisu vědeckou redakcí

  Nakladatelství předá vědecké redakci k posouzení Vaši knihu a všechny recenzentské posudky. Čti více

 • 05. Vytvoření elektronické knihy

  Pokud vědecká redakce doporučí vydání díla jako recenzované monografie, vytvoříme Vaši elektronickou knihu spolu se všemi náležitostmi (korektury, grafické návrhy, přidělení ISBN). Čti více