Předložení rukopisu

Je-li publikace nakladatelstvím doporučena k vydání, předá autor nakladateli dokončený rukopis díla.  Nutné je dodržet následující požadavky na rukopis:

  1. Rukopis je nutné zaslat ve formátu MS Word (rtf, doc nebo docx). Ostatní formáty jsou možné pouze po předchozí domluvě s nakladatelem.
  2. Text rukopisu musí být v MS Word nastylován (nadpisy stylem Nadpis 1, Nadpis 2 a další úrovně, na odstavce použít styl Normální, na seznamy aplikovat styl Odstavec se seznamem).
  3. Jakákoliv použitá literatura musí být citována podle normy ISO 690 a ISO 690-2.

Zpět